Akkerbouw

De akkerbouwgewassen die momenteel verbouwd worden zijn granen (tarwe, triticale en gerst) en mais. De granen worden afgezet naar coöperatie Agrifirm en zijn bestemd voor menselijke consumptie (tarwe) of veevoer (triticale, gerst). De mais gaat naar een biologische melkveehouder, die het aan zijn koeien voert. Van die veehouder krijgen wij biologische mest.

Onze akkerbouw is al jarenlang biologisch, dat wil zeggen dat we geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken. Dit houdt in dat onkruid mechanisch bestreden wordt met de wiedeg, een schoffelapparaat voorop de trekker en soms ook met de hand.