Contact

‘Kromholt’ is een familiebedrijf in Hulsen bij Nijverdal. Harry en Anke wonen op het bedrijf, zoon Gerben werkt mee. Het is een gemengd bedrijf met akkerbouw en zoogkoeien. We zijn hier in 2014 komen wonen. Daarvoor woonden we in de Achterhoek en hadden we een biologisch melkgeitenbedrijf met akkerbouw. De naam Kromholt komt van de (nu niet meer bestaande) boerderij van Anke’s ouders

Onze bedrijfsvoering is er op gericht zo veel mogelijk te werken in samenhang met natuur en milieu. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Mede hierdoor zijn we biologisch en hebben we het SKAL keurmerk. Het akkerbouw gedeelte van het bedrijf en ook de koeien zijn biologisch gecertificeerd. We voorzien in onze eigen energie door middel van zonnepanelen op het dak van een van de schuren en verwarmen onze woning met aardwarmte.

De muizen die op het akkerland lopen worden gevangen door de steenuilen die in de kast op het erf verblijven en door ‘chief mouser’ Mickey. De bijen in de kasten van Anke bestuiven de gewassen en rond het erf zijn houtsingels met verschillende besdragende struiken waar vogels en andere dieren voedsel en een schuilplaats vinden.

Kom gerust eens kijken hoe we hier wonen, werken en de koeien in de wei staan. We houden je graag op de hoogte van ontwikkelingen op de boerderij en verkoopmomenten van het vlees. 

Contact form